خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
تاثیر مثبتِ امضای معاهدۀ «اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا» بر دیدگاه و روابط ایران و غرب
رجب صفروف مدیر کل موسسه ایران مدرن در میزگردی پیرامون برنامه هسته ای ایران که در مسکو برگزار شد گفت:" امضای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیروهای غربی را وادار می سازد تا لفاظی های خود در رابطه با ایران را تعدیل کنند."
3 0
تاثیر مثبتِ امضای معاهدۀ «اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا» بر دیدگاه و روابط ایران و غرب
گروه بین الملل، رجب صفروف مدیرکل موسسه ایران مدرن در میزگردی پیرامون برنامه هسته ای ایران که در مسکو برگزار شد گفت: "امضای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیروهای غربی را وادار می سازد تا لفاظی های خود در رابطه با ایران را تعدیل کنند."
 
به گزارش بولتن نیوز، به گفته وی، در آستانه پنجمین دور مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی،  رئیس جمهور ایران ، حسن روحانی ناظران را با اظهارات خوش بینانۀ خود مجذوب کرد. طرفین در وین به توافقی کلی و اصولی رسیده اند که نتیجه آن احتمالا به عنوان نقطه ای بدون بازگشت در روند مذاکرات محسوب می شود.
 
با این حال، گفتۀ او دو طرف در طیف گسترده ای از مسائل اختلاف نظرهای بسیار و نسبتاً وسیعی دارند که هنوز نیازمند بحث وتبادل نظراست. به عنوان مثال، در رابطه با محدودکردن تعداد سانتریفیوژها، میزان و روش لغو تحریم ها، و اعتماد سازی در IAEA و غیره. ..
 
به نظر کارشناسان، مواضع مذاکره کنندگان غربی می توانست با توجه به آخرین تحولات جهان کمی نرم تر شود، ازجمله امضای پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 29 ماه مه در آستانه. صفروف افزود: "این پیمان غرب را به وحشت انداخته چرا که این اولین نشانۀ شکل گیری اتحادیه هایی از این دست است که می تواند جایگاه ایالات متحده را تضعیف می کند و به آغاز تخریب تک قطبی گری در جهان بیانجامد. غرب نگران است که مبادا بازیکنان دیگر هم به این اتحادیه بپیوندند. خطر اصلی الحاق احتمالی ایران به این اتحادیه است."
 
تاثیر مثبتِ امضای معاهدۀ «اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا» بر دیدگاه و روابط ایران و غربوی ادامه داد: "غرب برای توقف این روند، که مبادا موجب تشویق و جذب مسیر سیاست خارجی ایران شود، بسته ای از اقدامات را برای ایجاد همکاری با ایران آماده می کند."
 
وی تاکید کرد: "اگر ایران در اتحادیه EEU سهیم شود، آنگاه این ساختار بهره وری قابل توجهی کسب می کند و به توسعه ناگهانی اقتصاد جهانی می انجامد. اما اگر تحریم ها برداشته شود، سرمایه گذاری های غرب ممکن است ایران را از گرایش به سمت پروژه اوراسیا باز دارد، ولی در هر صورت ایران توسعه روابط با روسیه و قزاقستان را پیش خواهد برد."
منبع خبر: بولتن نیوز