خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
بررسي تاريخچه رقابتهاي سوپرکاپ اسپانيا
رقابتهاي سوپرکاپ اسپانيا در سال 1940 پايه ريزي شد که ابتدا به نام سوپر کوپا معروف بود و تا سال 1947 قهرمانان جام حذفي و لاليگا در چارچوب رقابتهاي کوپا اوادوارته تا سال 1954 به ميدان مي رفتند.
3 0
به گزارش  سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران،


1- در سال 1940، اتلتيکومادريد قهرمان لاليگا بر اسپانيول قهرمان کوپا دل ري غلبه کرد تا اولين قهرمان سوپرکاپ لقب بگيرد.

2- بارسلونا قهرمان کوپا دل ري در سال 1945 بر اتلتيکو بيلبائو قهرمان لاليگا غلبه کرد تا قهرمان سوپرکاپ اسپانيا شود.

3- در سال 1947، رئال مادريد قهرمان کوپا دل ري، بر والنسيا قهرمان لاليگا غلبه کرد.

4- در سال 1948 بارسلونا قهرمان لاليگا بر سويا قهرمان کوپا دل ري غلبه کرد.

5- والنسيا قهرمان کوپا دل ري در سال 1949 بر قهرمان لاليگا يعني بارسلونا غلبه کرد.

6- در سال 1950، اتلتيک بيلباو قهرمان کوپا دل ري بر اتلتيکو مادريد قهرمان لاليگا غلبه کرد.

7- در سال 1951، اتلتيکو مادريد قهرمان لاليگا بر بارسلونا قهرمان کوپا دل ري غلبه کرد.

8- در سال 1952، بارسلونا به دليل قهرماني دوگانه قهرمان سوپرکاپ لقب گرفت.

9- در سال 1953 بارسلونا به دليل قهرماني دوگانه سوپرکاپ را به خود اختصاص داد.

10- در سال 1982 رئال سوسيه دار قهرمان لاليگا، رئال مادريد قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

11- در سال 1983 بارسلونا قهرمان کوپا دل ري، اتلتيک بيلبائو قهرمان لاليگا را شکست داد.

12- اتلتيک بيلبائو در سال 1984، به دليل قهرماني دوگانه، اتوماتيک وار قهرمان سوپرکاپ اسپانيا شد.

13- اتلتيکو مادريد قهرمان کوپا دل ري در سال 1985، بارسلونا قهرمان لاليگا را شکست داد.

14- رئال مادريد در سال 1986 رئال زاراگوزا را در سوپرکاپ شکست داد.

15- رئال مادريد در سال 1987 رئال سوسيه دار را شکست داد.

16- رئال مادريد قهرمان لاليگا در سال 1988، بارسلونا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

17- رئال مادريد به دليل قهرماني 2 گانه در سال 1989، به طور اتوماتيک وار قهرمان سوپرکاپ شد.

18- در سال 1990، رئال مادريد قهرمان لاليگا، بارسلونا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

19- در سال 1991، بارسلونا قهرمان لاليگا اتلتيکومادريد قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

20- در سال 1992، بارسلونا قهرمان لاليگا اتلتيکو مادريد قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

21- رئال مادريد قهرمان کوپا دل ري در سال 1993 بارسلونا قهرمان لاليگا را شکست داد.

22- در سال 1994، بارسلونا قهرمان لاليگا، زاراگوزا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

23- دپورتيولاکرونيا قهرمان کوپا دل ري در سال 1995 رئال مادريد قهرمان لاليگا را شکست داد.

24- در سال 1996، بارسلونا قهرمان لاليگا، اتلتيکو مادريد قهرمان کوپا دل ري را مغلوب کرد.

25- در سال 1997، رئال مادريد قهرمان لاليگا، بارسلونا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

26- مايورکا، بارسلونا قهرمان لاليگا و کوپا دل ري را در سال 1998مغلوب کرد.

27- والنسيا قهرمان کوپا دل ري، بارسلونا قهرمان لاليگا را در سال 1999 مغلوب کرد.

28- دپورتيو لاکرونيا قهرمان لاليگا در سال 2000، اسپانيول قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

29- در سال 2001 رئال مادريد قهرمان لاليگا، زاراگوزا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

30- دپورتيولاکرونيا قهرمان کوپا دل ري در سال 2002، والنسيا قهرمان لاليگا را شکست داد.

31- در سال 2003 رئال مادريد قهرمان لاليگا، رئال مايورکا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

32- در سال 2004، رئال زاراگوزا قهرمان کوپا دل ري، والنسيا قهرمان لاليگا را شکست داد.

33- در سال 2005، بارسلونا قهرمان لاليگا، رئال بتيس قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

34- در سال 2006، بارسلونا قهرمان لاليگا، اسپانيول قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

35- در سال 2007، سويا قهرمان کوپا دل ري، رئال مادريد قهرمان لاليگا را شکست داد.

36- در سال 2008، رئال مادريد قهرمان لاليگا، والنسيا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

37- در سال 2009، بارسلونا قهرمان کوپا دل ري و لاليگا، اتلتيک بيلبائو را شکست داد.

38- بارسلونا قهرمان لاليگا در سال 2010، سويا قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

39- در سال 2011، بارسلونا قهرمان لاليگا، رئال مادريد قهرمان کوپا دل ري را شکست داد.

40- در سال 2012، رئال مادريد قهرمان لاليگا، بارسلونا قهرمان کوپا دل ري را پس از تساوي 4_4 در مجموع 2 بازي رفت و برگشت، شکست داد.


آخرين اخبار جهان را اينجا بخوانيد.  


منبع خبر: باشگاه خبرنگاران جوان