خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
کتاب "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" اثر جلال دهقانی فیروزآبادی از سوی انتشارات سمت منتشر شد.
3 0

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: سیاست خارجی مهمترین وجه زندگی اجتماعی - سیاسی ملتها به شمار می‌رود، چون بقا و حیات آنها به سیاست خارجی بستگی دارد.

از این رو، تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها یکی از دلمشغولیهای فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است به گونه‌ای که حوزه مطالعاتی و تحلیل سیاست خارجی جهت پاسخگویی با این کنجکاوی و دلنگرانی تأسیس و توسعه یافته است.

تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. هدف و مقصد همه تلاشهای فکری و کنشهای معرفتی، واکاوی ماهیت و واگویی رفتار کشورها در عرصه بین‌المللی است.

حوزه مطالعات سیاستی خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز توسعه و تعالی چشمگیری داشته است. به طوری که در سه دهه گذشته ادبیات نسبتا گسترده‌ای در زمینه تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خلق شده است.

هر یک از تحلیلگران و اندیشمندان بر اساس ایستارها، ارزشها، برداشتها و چارچوبهای مفهومی خاصی به بحث و بررسی سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده‌اند.

هدف این کتاب توصیف و تبیین علمی و روشمند سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت یک متن آموزشی است. بنابراین، از یکسو بر پایه اصول تدوین کتب درسی تلاش شده از ادبیات موجود در حوزه مطالعات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران استفاده بهتری شود به طوری که یافته‌ها و داده‌های علمی سایر اندیشمندان، نویسندگان و تحلیلگران سیاست خارجی ایران نقشی برجسته در تألیف این کتاب داشته است. 

اما از سوی دیگر، نویسنده بر مبنای سنت علم انباشتی سعی کرده تا با پردازش داده‌های موجود در قالب یک چارچوب نظری و مفهومی چند متغیره، متن متفاوت و متمایزی ارائه دهد. از این رو، مهمترین ویژگی این اثر، جامع‌نگری آن است. به گونه‌ای که در توصیف و تحلیل سیاست خارجی ایران هر دو حوزه نظری و عملی را پوشش می‌دهد.

رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ از دولت موقت تا بیانیه الجزایر؛ دوران دفاع مقدس؛ دوران سازندگی؛ دوران اصلاحات برخی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

منبع خبر: مهر