خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
پرسپولیس در آستانه 6 تایی شدن
تراکتور سازی در حالی به مصاف پرسپولیس می رود که یک رکورد استثنایی دارد.
4 0

جام ورزشی، تراکتور سازی در حالی مقابل پرسپولیس قرار می گیرد که یک رکورد استثنایی دارد. البته به نظر می رسد این رکورد پیش از آنکه باعث تضعیف روحیه پرسپولیسی ها شود، باعث تهییج و برا نگیختگی انگیزه آنها می شود.

تراکتور سازی در پنج بازی آخر خود برابر پرسپولیس چه در تهران و چه در تبریز به پیروزی رسیده است.

 

این رکورد منحصر به فرد است، چرا که تاکنون هیچ تیمی برابر پرسپولیس صاحب این حد نصاب نشده بود پرسپولیسي ها باید مراقب باشند شش تایی نشوند.

116

باشگاه

منبع خبر: جام نیوز