خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
کیفیت خودروها تغییری کرده است؟ کیفیت خودروها تغییری کرده است؟
مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: در طی مدتی که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده کیفیت خودروها تغییری نکرده و ثبات داشته است
3 0
صراط: مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: در طی مدتی که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده کیفیت خودروها تغییری نکرده و ثبات داشته است.

علی عالی‌نهاری گفت: شورای رقابت به صورت سالانه برای استخراج قیمت، فاکتور کیفیت را که توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌شود استعلام کرده و در فرمول خود برای تعیین قیمت قرار می‌دهد.
 
مدیر مهندسی بازرسی خودرو شرت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه رصد کیفیت در شورای رقابت به صورت ماهانه انجام نمی‌شود، افزود: از این رو بهبود و یا افت کیفیت خودروها دراین مدت نمی تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.
 
وی با اشاره به اینکه در طی مدتی که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعلام شده کیفیت خودروها تغییری نکرده و ثبات داشته است، گفت: کیفیت در گزارشات ما دامنه بالایی ندارد چراکه در خطوط تولید این محصول ثبات کیفیت وجود دارد و تغییر آن در طول دو یا سه ماه ممکن نیست، از این رو میزان کیفیتی که مورد نظر شورای رقابت است در بازه زمانی یک ساله اتفاق می‌افتد.
 
عالی‌نهاری در ادامه به ایرادات ایمنی خودروها اشاره کرد و افزود: طی سالیان اخیر تنوع و میزان ایرادات ایمنی با کاهش مواجه بوده است و ما در صورت مشاهده هرگونه ایرادات ایمنی و اساسی اقدام به رد محموله می‌کنیم و خودروساز موظف به رصد مجدد یکایک تولیدات آن روز خود می‌شود.
منبع خبر: صراط نیوز