خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
عکس/ سرنگونی وحشتناک موتور سوار در مسابقه
کارل آبراهام موتورسوار در مسابقات موتوجی پی اسپانیا شهر بارسلون در حین مسابقه دچار حادثه شد و به طور وحشتناکی سرنگون شد.
6 0

کارل آبراهام موتورسوار در مسابقات موتوجی پی اسپانیا شهر بارسلون
در حین مسابقه دچار حادثه شد و به طور وحشتناکی سرنگون شد.

منبع خبر: خبرگزاری مشرق