خبر هوشیار
گزارش خانه سیاست اقتصاد ورزشی علمی دانشگاه فرهنگی و هنری مجلس حوادث گرافیک و کاریکاتور جامعه
طی ده سال اخیر هزینه انواع گوشت در سبد خانوارها چه تغییری کرده است؟
در چند سال اخیر به خاطر شرایط بد اقتصادی سطح درآمد بسیاری از مردم کاهش یافته و از طرفی قیمت اقلام مختلف نیز رشد داشته است و همین موضوع باعث شده تا سطح مصرف برخی از اقلام روند نزولی به خود بگیرد و در نتیجه سهم هزینه این اقلام در سبد هزینه ای خانوارها کاهش یابد. آمارها نشان می دهند که مصرف انواع گوشت نیز از این امر مستثنی نبوده است.
17 0

طی ده سال اخیر هزینه انواع گوشت در سبد خانوارها چه تغییری کرده است؟در چند سال اخیر به خاطر شرایط بد اقتصادی سطح درآمد بسیاری از مردم کاهش یافته و از طرفی قیمت اقلام مختلف نیز رشد داشته است و همین موضوع باعث شده تا سطح مصرف برخی از اقلام روند نزولی به خود بگیرد و در نتیجه سهم هزینه این اقلام در سبد هزینه ای خانوارها کاهش یابد. آمارها نشان می دهند که مصرف انواع گوشت نیز از این امر مستثنی نبوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در چند سال اخیر و بهتر بگوییم در دهه اخیر شرایط اقتصادی ایران به دلایل مختلف از جمله اعمال تحریم های ظالمانه مناسب نبوده و همین موضوع بر روی سطح درآمد مردم تاثیر گذاشته است. از طرفی نیز رشد چشمگیر قیمت ها نیز باعث شده است تا قدرت خرید مردم واقعاً کاهش یابد. نمود کاهش سطح درآمد مردم و همچنین رشد چشمگیر قیمت ها را می توان در کاهش مصرف و سهم هزینه ای این اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشاهده کرد. هر چند که شاید کاهش بُعد خانوار در میزان مصرف خانوارها بی تاثیر نبوده باشد اما اولاً این کاهش آنقدر نبوده است که بتواند سطح مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد ثانیاً بیشتر مردم قطعاً با این موضوع موافقند که اوضاع بد اقتصادی بر زندگی و میزان مصرف آن ها بیشتر تاثیرگذار بوده است. در اینجا به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سهم هزینه ای انواع گوشت در سبد هزینه ای خانوارها کاهش یافته است یا افزایش و در دهه اخیر میزان مصرف انواع گوشت در خانوارها چه تغییری کرده است؟

نمودار زیر پاسخ پرسش اول را می دهد. همان گونه که از نمودار پیداست در سال 1386 سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوارها حدود 6 درصد بوده است. این سهم در سال 1388 به اوج خود رسیده و سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوارها به 6.8 درصد افزایش یافته است. از این سال به بعد، روند نزولی سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوارها آغاز شده است و در سال 1395، این سهم به 5.3 درصد رسیده است. یعنی در طی یک دهه اخیر، این سهم حدود 0.7 درصد کاهش یافته است.

طی ده سال اخیر هزینه انواع گوشت در سبد خانوارها چه تغییری کرده است؟

شاید این موضوع که کاهش بُعد خانوار در این زمینه تاثیرگذار بوده است، درست باشد اما آنچه از میزان مصرف انواع گوشت در ده سال اخیر نمایان است این است که میزان مصرف در همه انواع گوشت ها کاهش چشمگیری داشته و این احتمالاً بیشتر به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده تا اینکه به کاهش بُعد خانوار مربوط شود.

نمودار زیر میزان مصرف انواع گوشت توسط یک خانوار شهری را در طی یک دهه اخیر نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود در حالی که در سال 1386 یک خانوار حدود 57 کیلوگرم گوشت دام در طی یک سال مصرف می کرده، این میزان در سال 1395 به 41 کیلوگرم کاهش یافته است. میزان مصرف گوشت پرندگان نیز به مانند گوشت انواع دام کاهش یافته و از 96 کیلوگرم در سال 1386 به 86 کیلوگرم در سال 1395 رسیده است. فرآورده های گوشت دام و پرندگان هم در طی یک دهه اخیر 4 کیلوگرم کاهش داشته است. یک خانوار در سال 1386 در حالی که 20 کیلوگرم گوشت انواع ماهی مصرف می کرده، این میزان با کاهشی 9 کیلوگرمی در طی یک دهه به 11 کیلوگرم در سال 1395 رسیده است.

طی ده سال اخیر هزینه انواع گوشت در سبد خانوارها چه تغییری کرده است؟

متاسفانه آماری که نشان دهد این میزان کاهش در دهک های مختلف جامعه چگونه بوده است وجود ندارد اما قطعاً این کاهش مصرف گوشت و همچنین هزینه انواع گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار در دهک های پایین جامعه و اقشار ضعیف بسیار بیشتر از دهک های بالایی جامعه و اقشار ثروتمند بوده است.

 

منبع خبر: تابناک